Upcoming Episode

On going

Hua Jianghu Zhi Huan Shi Men Sheng

Other titles Hua Jianghu Zhi Huan Shi Men Sheng
Type Ova
Episodes 40
Broadcast date 2017-09-14 to ?
Official Website http://www.rocen.com.cn/news/20170914-50.html
Summary
Service
Amount of
Anime series
Subscription
Price
Website
Starz 1 Unknown Visit
Hulu Unknown Unknown Visit
xfinity Unknown Unknown Visit
Vudu Unknown Unknown Visit
Crackle Unknown Unknown Visit
Fandor 3 Unknown Visit
Steam Unknown Unknown Visit
Microsoft Store 500 Unknown Visit
Amazon Instant Video Unknown Unknown Visit
TubiTV Unknown Unknown Visit
Playstation Store Unknown Unknown Visit
Crunchyroll Unknown $6.95 Visit
FUNimation Unknown $5.99 Visit
iTunes Video Unknown Unknown Visit
Viki 1 FREE Visit
Netflix Unknown Unknown Visit
VIZ Media Unknown Unknown Visit
Yahoo View Unknown Unknown Visit
Anime Network Unknown $6.95 Visit
U-verse Unknown Unknown Visit